Toontrack solo

Toontrack solo

Miễn phí
Chương trình này là một hoà chương trình đó có thể máy toontrack samplers
Người dùng đánh giá
2.3  (6 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.1
Phiên bản mới nhất:
1.3.2 (Xem tất cả)
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
Chương trình này là một hoà công cụ có thể máy toontrack samplers. Nó là một standalone chương trình mà có thể giúp đỡ những nhạc sĩ nào được làm quen với nhạc cụ khác để sống trình diễn hay không cũng vậy. Toontrack solo boosts toàn ủng hộ cho ASIO và CoreAudio/CoreMIDI thiết bị và cung cấp hỗ trợ cho đến 16 về thể chất cũng như âm thanh xuất đó có thể được mã hóa chuyển đến một hoà bình thường để xử lý.
Thông tin được cập nhật vào:

Tiện ích mở rộng