Toontrack solo

Toontrack solo

ฟรี
โปรแกรมนี้คือตัวผสมเสียงโปรแกรมที่สามารถเครื่อง toontrack samplers น
คะแนนผู้ใช้
2.3  (6 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
2.1
รุ่นล่าสุด:
1.3.2 (ลองดู)
โปรแกรมนี้ได้รับ 2 รางวัล
โปรแกรมนี้คือตัวผสมเสียงเครื่องมือที่สามารถเครื่อง toontrack samplers น มันเป็น standalone โปรแกรมซึ่งสามารถช่วยให้นักดนตรีต้องผสมกับคนอื่นอุปกรณ์สำหรับใช้แสงหรือไม่อย่างนั้นนะ Toontrack solo boosts เต็มไปด้วรสนับสนุนอย่างมากสำหรั ASIO และ CoreAudio/CoreMIDI อุปกรณ์และมีรสนับสนุนอย่างมากสำหรับ 16 ทางกายภาพเสียงแสดงผลที่สามารถต่อไปที่บูรตัวผสมเสียงสำหรับการประมวลผลได้
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ:

ส่วนเสริม